Rozvoz hotových jedál

Expedovanie stravy je vykonávaní účelovými vozidlami, ktoré sú vyhovujúce na prepravu hotových pokrmov vo varniciach a termoportoch. Povolenie na rozvoz stravy je vydané na základe vykonaného štátneho zdravotného dozoru regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorý posúdil hygienickú spôsobilosť naších dopravných prostriedkov.

Podľa záujmu odberateľa zabezpečujeme dovoz stravy vo forme obedov a večerí v pracovné dni a podľa požiadavky aj v sobotu.

Vykonávame rozvoz vo varniciach, termoboxoch, v obedároch alebo jednorázových menuboxoch podľa požiadavky odberateľa.

Kontakt

LPJ - GASTRO s. r. o. Pod Lipami 64
Liptovský Hrádok
03301
objednávky: 044/5280745
Pavel Urban- konateľ 0907603904
Ing. Jarmila Ondrejková- Urbanová 0907318050
urbanova@lpjgastro.sk